4a. Thema groepssessie mensen met een autistische partner +veranderde agenda groepssessies.

Thema groepssessie mensen met een autistische partner.

Deze online groepsbijeenkomsten bestaan uit minimaal 2 en maximaal 4 paren.

Het betreft hier een gesloten groep. Na de start van de groepsbijeenkomsten kunnen er geen nieuwe paren meer deelnemen. Wel kan men zich weer aanmelden voor een volgende thema groepssessie.

Deze  groepsbijeenkomsten vinden 1 maal in de week plaats en worden gehouden op de avonduren en starten om 20.30, de tijdsduur is 45 minuten en er zijn totaal 5 sessies. De groepsbijeenkomsten starten zodra de aanmeldingen binnen zijn. Aanmelden kan bij:www.hulpverlening.nu, online groepssessies.

Kosten per sessie is € 4,00 per persoon. Kosten voor het gehele blok van 5 sessies dient vooraf voldaan te worden.

Deze sessies zijn bedoeld om te bezien welke veranderingen er mogelijk zijn om de relatie weer die inhoud te geven dat beide partners zich hierin kunnen vinden.

1e sessie: Kennismaking met korte weergave over hoe een ieder paar de relatie nu ervaart. Wat hij en zij daar in tegen komen en veranderd zouden willen zien. Concreet: wat was/is het wat je aantrok in de ander waardoor je besloten hebt een vaste relatie aan te gaan. Welke kwaliteiten van de ander zijn voor jou van belang.Wat ben je in de loop van de relatie bij de ander niet tegen gekomen of kwijt geraakt.
Paren onderling: zijn hier herkenningspunten en hoe gaan de anderen hier mee om.
Hoe is voor een ieder de aanmelding tot stand gekomen. Wie heeft de ander aangezet tot deze stap. Wat was de reden om hier in mee te gaan.

2e sessie: Het bespreken van concrete verbeterpunten in de relaties. Wat kan er voor een ieder toe bijdragen om de relatie te verbeteren en meer inhoud te geven. Welke wensen heeft men hierin ten opzichte van elkaar. Hiermee gaat ieder paar voor zichzelf aan het werk en probeert te komen tot wenskaarten ten opzichte van elkaar. Belangrijk hierin is dat vooral de partner met ASS duidelijk aangeeft dat de wens welke de ander heeft concreet en volgbaar is. Beide dienen aan te geven dat de wens van de een door de ander gehonoreerd wordt dus men bereid is deze in te vullen.
Huiswerk: Het gezamenlijk verder opzetten van wenskaarten, afspraken hierover, zoals wanneer uit te voeren en de feedback van de ander op deze uitvoering.

3e sessie: Tot welke wenskaarten is ieder paar kunnen komen. Vind een van beide dat hier nog aanvullingen op nodig zijn of zou het wat meer stapsgewijs opgebouwd moeten worden. Waren de wenskaarten voor alle paren uitvoerbaar en concreet genoeg. Zijn hier afspraken in dag en tijd over gemaakt door een ieder paar. Hoe zijn jullie hier mee om gegaan. Zijn de afgesproken wensen ook naar elkaar uitgevoerd. Hebben jullie elkaar als paar hierop kunnen aanspreken? Zijn er nog wensen zijn blijven liggen.
Huiswerk: Verdere stappen met de wenskaarten met daarbij afspraken in datum en tijd. Welke verdere uitbreidingen zijn mogelijk voor beide hierin.

4e sessie: Hoe is voor een ieder paar het gezamenlijk opzetten en hanteren van de wenskaarten verlopen. Wat heeft hierin bijgedragen in de verbetering van het omgaan met elkaar als paar. Wat is er blijven liggen en hoe zou dit door beide nog opgepakt kunnen worden.

5e sessie: Afsluiting Hoe vonden jullie als paren om de  wensen van de ander in te vullen aan de hand van het werken met concrete afspraken en wensen. Gaf dit meer betrokkenheid op elkaar en hoe was dat voor een ieder. was dit haalbaar voor jullie beide? Als het proberen in te vullen van elkaars wensen niet geheel tot uitvoering is kunnen komen wat heeft daartoe bij gedragen.
Wat is er blijven liggen in dit geheel, als ik kijk naar deze hoofdzakelijk structurele benadering van jullie als paren?
Want wat niet naar voren is gekomen is het emotionele en affectieve deel in de relatie. Het kenbaar maken hiervan naar elkaar en het verschil in behoefte en mogelijkheden.

Het kan goed zijn dat deze 5 sessies nog niet voldoende zouden kunnen zijn om te kunnen spreken van een volledige invulling van jullie relaties zodat beide het gevoel en gedachte hebben zo verder te kunnen. Ik ga er dan ook vanuit dat jullie als paren in deze thema groepssessies geprobeerd hebben stappen te ondernemen naar een hernieuwde invulling van jullie relatie. Dat een ieder dan ook naar vermogen zich heeft ingezet om de relatie met elkaar weer die invulling te geven die nodig is om samen verder te kunnen. Het kan zijn dat het voor jullie als paar goed zou kunnen werken om de komende tijd verder te gaan met de invulling en uitbreiding van jullie wenskaarten.

Waar gaan we het onder andere met elkaar over hebben tijdens de groepssessies:

 Het aspect de sociale interactie:

 Een gebied, waarin veel mensen met een partner met autisme  geconfronteerd kunnen worden met problemen in het contact met hun partner. Waarschijnlijk is dit dan ook voor veel mensen zonder autisme herkenbaar.

In de vijf thema groepssessies word dit met elkaar besproken en met elkaar van gedachten te wisseld. Herkenning van en vernemen hoe anderen met deze problemen om gaan of om mee proberen te gaan geeft immers  ondersteuning en begrip met daarbij mogelijkheden om zelf het contact met de partner proberen te verbeteren.

Als onderstaande voor u herkenning oproept in het contact met uw partner kan de thema groepssessies “mensen met een partner met autisme” u verder helpen.

 Volwassenen met autisme hebben vaak moeite met het afstemmen op een sociale situatie, communicatie en informatieverwerking.

Ze zijn vaak rigide in hun denk- en gedragspatronen. Leven soms in een eigen wereld en gaan hun eigen gang zonder dat ze last of notie hebben van de rest van het gezin. Het is voor hen erg prettig als de omgeving zich houdt aan hun gewoonten en eigenaardigheden. Maar dit zorgt binnen een gezinssituatie doorgaans voor de nodige problemen.

De communicatie is, als het om gevoelens gaat, meestal niet al te diepgaand en wederkerig. Mensen met autisme zijn dan ook het meest gebaat bij communicatie op feiten. Veelal hebben mensen met autisme moeite met de non-verbale communicatie zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal.

Het is veel mensen en zeker vrouwen veelal eigen om tussen de regels door hun boodschap af te geven. (oh, nee gaat wel hoor….. , terwijl je eigenlijk bedoelt; nee, gaat helemaal niet, ik wil jouw aandacht en steun) “Dit het gaat wel hoor” wordt door de partner met autisme letterlijk opgevat. Je krijgt dan op deze manier niet de response die je eigenlijk graag zou willen.
Wil je aandacht en steun van je partner, dan zul je dat ook moeten zeggen!

Voor de partner met autisme is het niet altijd duidelijk wat de sociale regels zijn.
Soms willen mensen een mening horen, soms ook niet
Soms is het gepast te zwijgen, soms niet
Soms kun je eerlijk zijn, soms kun je beter niets zeggen.
Soms wil de partner zonder autisme vrijen maar soms ook niet.
Soms moet je alleen luisteren en niet met oplossingen komen.

Hoe krijgt iemand met autisme zekerheid wanneer wel en wanneer niet?
Vooral de sociale regels zijn niet zo gemakkelijk vast te stellen. Dit kan per situatie verschillen. De regels veranderen soms per situatie en mensen zonder autisme houden zich niet altijd aan deze regels. Veel mensen met autisme trainen zichzelf in het aanleren in hoe te reageren in bepaalde situaties. Dat wil echter wel eens mis gaan waardoor het voor de partners zonder autisme pijnlijke situaties kunnen ontstaan.

Wat doe je als je visite hebt en je partner gaat zomaar naar bed of gaat achter de computer.
Of:
Hij/zij geeft in gezelschap zijn ongezouten mening waardoor je in een lastig parket komt.
Hij/zij maakt geen oogcontact maakt en de anderen denken dat hij ontwijkend, onzeker of onbeleefd is.
Hij/zij gecorrigeerd je in het openbaar als je vertelt dat:
Je het hele huis hebt schoon gemaakt. (alleen de woonkamer en de badkamer)
Jouw kinderen de hele dag vervelend waren. ( ze waren pas om 3 uur vrij van school)
Het al dagen regent (het was een uur geleden nog droog)
De gevoelens achter jouw uitingen worden door je partner met autisme veelal niet begrepen,rationeel opgepakt en gecorrigeerd.

Bron: www.auticomm.nl,december 2008
Autismespectrum stoornissen bij volwassenen Annelies Spek

Agenda komende groepssessies:

Beste mensen,

zoals al een tijd geleden aangekondigd starten er nu thema groepssessies voor mensen met een partner met autisme.

Deze groepssessies bestaat uit 5 bijeenkomsten waarbij iedere sessie zijn eigen onderwerp heeft. De sessies met hun onderwerpen zijn hieronder weer gegeven.

Sessie 1-donderdag  1 maart 20.30 uur: Kennismaking en inleiding tot autisme: In deze eerste sessie richten we ons met name op de kennismaking en krijgt iedereen de ruimte zijn/haar verhaal te doen. Daarnaast zullen we ook een inleiding maken op het onderwerp, want wat is autisme nu eigenlijk echt?

Sessie 2-donderdag  8 maart 20.30 uur: Kenmerken van autisme: In deze sessie gaan we dieper in op het onderwerp en richten we ons met name op herkenning (wat zijn nu de concrete kenmerken van autisme en hoe herken je die in je partner?), en acceptatie (want in hoeverre kan iemand met autisme nog veranderen? Wat zijn hierin reële en irreële verwachtingen en hoe kun je hier het best mee omgaan?).

Sessie3-donderdag  3 –15 maart 20.30 uur: Gebrek aan wederkerigheid binnen de relatie: Hoe is de rolverdeling binnen de relatie en hoe zit het met de (sociaal-emotionele) wederkerigheid? Wat kun je hierin van je partner verwachten en hoe ga je hier het beste mee om? Dit zijn allemaal vragen die hier aan bod zullen komen, als ook de rol van factoren als werk en het huishouden hierin.

Sessie 4-donderdag 22 maart 20.30 uur: Passiviteit en gebrek aan initiatief: Waarom zegt mijn partner nu niet gewoon wat hij vindt en waarom neemt hij nooit eens initiatief? Dat zijn vragen die deze sessie aan bod zullen komen. Ook hier kijken we weer naar wat je hierin van je partner kan verwachten en hoe je hier het beste mee om kunt gaan, maar ook hoe je hierin elkaar meer tegemoet kunt gaan komen.

.

Sessie 5-donderdag 29 maart 20.30 uur: Omgaan met autisme: Kinderen en opvoeding: De kinderen en de opvoeding is vaak één van de grote issues binnen een relatie met een partner met autisme. Welke rol neemt je partner hierin in en waar loop je tegenaan? Waar liggen de grenzen van je partner en hoe ga je daar mee om? Maar ook, wat lukt je partner hierin nog wel en hoe kunnen jullie hierin elkaar het beste tegemoet komen?

De kosten voor deze 5 sessies bedragen slechts  € 25,- per persoon. Betaling via de site  www.wijvoorjou.nl.

Het ligt in de bedoeling om bij voldoende deelnemers donderdag 1 maart om 20.30 uur met de eerste sessie te starten. De sessies zijn wekelijks en duren 1 uur en 30 minuten. Om deel te kunnen nemen aan deze sessies is het van belang dat u beschikt over een microfoon en camera aansluiting. Het gebruik van de camera is facultatief.

Wilt u deel nemen aan deze groepssessies dan kunt u zich per mail opgeven bij Louis de Wit mailadres withelpt@msn.com.

In afwachting van uw aanmelding,met vriendelijke groet,

Louis de Wit psychotherapeut – BIG geregistreerd.