4a. De Mindfulness – groepstherapie voor volwassenen (met autisme).

De Mindfulness – groepstherapie voor volwassenen (met autisme).

Deze nieuwe therapievorm ontwikkeld door Annelies Spek kan ook als online therapie ingezet worden.

Daarbij als groepstherapie uitstekend geschikt voor alle volwassenen. Dus mensen met of zonder autisme.

Om deel te kunnen nemen aan deze groep zal met degene die zich hiervoor aanmeld eerst een online intakegesprek plaats vinden.

Waar uitgelegd wordt wat Mindfulness therapie inhoudt.

Met daarnaast vragen over de motivatie en een onderzoek naar  geschiktheid voor deelname. Contra – indicaties voor deelname kunnen immers aanwezig zijn.

De gene welke deel nemen aan deze training doen er goed aan om het boek “Mindfulness bij volwassenen met autisme “van Annelies Spek aan te schaffen.

Uitgever Hogrefe  ISBN: 978 90 79729 33 3

 

De sessies
Deze Mindfulness – groepstherapie voor volwassenen (met autisme) bestaat
uit negen sessies.
Bij de meditatieoefeningen is rekening gehouden met het taalgebruik:
figuurlijk taalgebruik is vermeden, evenals termen die te veel een beroep
doen op het voorstellingsvermogen Dat doen we vanwege de beperkingen
van mensen met autisme op deze gebieden.
Het boek van Segal en collega’s (2002) kan een waardevolle aanvulling zijn
op dit boek, vooral wat betreft mogelijke vrager van cursisten en passende
antwoorden.
In de volgende paragrafen zullen de volgende sessies besproken worden:
Sessie 1 De doe-modus en de zijn-modus
Sessie 2 Omgaan met hindernissen
Sessie 3 Meditatie in beweging
Sessie 4 Aandacht voor de ademhaling en het lichaam
Sessie 5 Om gaan met moeilijke situaties
Sessie 6 Acceptatie
Sessie 7 Niet meegaan met gedachten
Sessie 8 Voor jezelf zorgen
Sessie 9 Gebruiken wat je geleerd hebt

 

Geef een reactie