Online-therapie

                                                      Online hulpverlening

Online therapie.net
Waar kan ik terecht met mijn klachten voor professionele hulp? Hoe verkrijg ik de juiste therapie en de juiste therapeut? Dit zijn vaak de vragen die mensen zichzelf afvragen als het hun niet echt goed vergaat en de klachten de overhand krijgen.
Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste persoon te vinden die past bij uw persoonlijkheid en klachten. Er moet een “klik” zijn met deze therapeut.
Maar om überhaupt eerst bij een therapeut terecht te komen moet je vaak al een heel traject afleggen. Het begint met een bezoek aan de huisarts wat voor heel veel mensen al een grote stap is. Hieraan vooraf gaat een periode met bewustwording van de klachten tot er een moment komt dat het niet verder gaat. Met de huisarts wordt dan besproken waar u het beste naartoe zou kunnen gaan afhankelijk van de aard van uw klachten wordt dit dan de eerstelijns of tweedelijns hulp. Eerstelijns betekent maatschappelijk werk of een vrijgevestigde psycholoog waar je ook zonder verwijzing van de huisarts terecht kunt.
Tweedelijns zorg, de GGZ, kunt u alleen terecht met een verwijzing van uw huisarts.
Als je deze beslissing hebt genomen begint meestal het wachten. De wachtlijst kan variëren van 3 weken tot 8 weken of zelfs nog hoger. Hierna kun je terecht voor een intakegesprek. U zit ruim op tijd in de wachtkamer. Maar dan loopt de planning uit, waardoor je pas na 3 kwartier en een aantal gefrustreerde blikken op een tijdschrift van vorig jaar aan de beurt bent. 45 Minuten later staat u weer buiten: deze afspraak zelf heeft u dan anderhalf uur gekost. Na de intake procedure wordt u ingedeeld bij een behandelingsteam en krijgt u een hulpverlener toegewezen.
Online therapie bij online-therapie.net
Een alternatief van deze reguliere vorm van therapie is online therapie. Dit is een vorm van therapie waarbij u via internet contact hebt met een therapeut.
Dit kan door middel van chat, videobellen of via mailcontacten.
Een groot voordeel van online therapie is dat er geen wachtlijst bestaat. De 8-12 weken wachttijd veranderd in 1-2 dagen wachttijd. Een ander voordeel van online therapie ten opzichte van reguliere therapie is dat u  in uw eigen tijd en in uw eigen omgeving aan het werken kunt. U hoeft bijvoorbeeld niet aan uw werkgever uit te leggen dat u even anderhalf uur weg moet vanwege een therapie afspraak. U kunt na werktijd of in het weekend achter de computer zitten en bezig zijn met uw therapie. Bij online-therapie.net wordt u van het begin tot het eind begeleidt door dezelfde therapeut.
Online sessie
Een therapiesessie via online-therapie.net kan bestaan uit een chat contact, videobellen of maandelijkse email contacten of een combinatie van deze drie contact manieren. . Uw therapeut stuurt u na iedere sessie het verslag van het chat contact of een samenvattend verslag van de video bel sessie zodat u zelf deze therapiesessie nog eens door kan nemen en de eventuele opdrachten en volgende afspraak voor u heeft. Bij een mail therapie zal er een wederzijds versturen van mails plaats vinden waarbij uw therapeut vragen en opdrachten in verwerkt welke u dan beantwoord.
Voor wie?
Online therapie is geschikt voor iedereen met een enkelvoudige problematiek. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan depressieve klachten, angstklachten, rouwverwerking en paniekaanvallen. Maar ook voor relatie- gezinsproblemen, trauma verwerking en seksuele problemen is online therapie zeer geschikt.  Een voorwaarde is uiteraard wel dat je goed met de computer om moet kunnen gaan en dat je het aanspreekt om via de computer aan je klachten te gaan werken.
Onderzoek naar online therapie
Uit een grootschalig onderzoek van het Trimbos instituut (2007) over de effectiviteit  van online therapie blijkt dat therapie via internet even effectief kan zijn als reguliere therapievormen. Ook was men over het algemeen zeer positief over internettherapie Door de laagdrempeligheid van internettherapie kan bovendien vaak vroeg ingegrepen worden waardoor psychische problemen beperkt kunnen blijven. Verder onderzoek naar online therapie geeft aan, dat de hoeveelheid online begeleiding en een persoonlijke aanpak van de behandeling die aan cliënten wordt gegeven grote invloed hebben op het behandelresultaat.

In 2016 kunt u, via de site https://www.anoniemhulp.nl  deel nemen aan thema bijeenkomsten welke in kleine groepen gegeven worden.
Zelf start ik in 2016 met een aantal themabijeenkomsten voor paren met een partner met autisme (A.S.S.)
U kunt mij ook vinden op de sites:  http://www.hulpverlening.nu – www.gcoach.nl  en  www.nationalehulpgids.nl Op de blog van Ellen Dreezens, zie: www.echtellencoaching.nl/ vindt u verdere informatie over coaching door middel van de kernkwadranten.